What is being done so far?

Louis and Emma (both aged 70)

After years of running their own business, Louis and Emma (both 70) now enjoy their retirement on the coast. Together, the childhood sweethearts have three children and are the proud grandparents of seven grandchildren. One of their grandchildren, Thomas (aged 10) has asthma and is therefore sensitive to air pollution. Due to their age, Louis and Emma are also part of the risk group, the group of people that are more sensitive to health risks caused by air pollution than others. However, this couple is well aware that today’s air quality is much better than it used to be. As a boy, cycling to school, Louis often saw yellowish-grey smog hanging in the air, caused by burning fossil fuels (coal) and the heating of houses. He is very glad that his grandchildren are not familiar with that phenomenon. Nevertheless, the elderly couple would like to know what actions are being taken today to improve air quality.

What is being done in Europe?

Both in Europe and its member states a lot is done to improve air quality.

Measurements and measures in Europe

Measurements and measures carried out by Joaquin partners in Belgium (available in Dutch and French)

Measurements and measures carried out  by Joaquin partners in the Netherlands (available in Dutch)

Measurements and measures carried out  by Joaquin partners in France (soon available in French)

Measurements and measures carried out in the United Kingdom

Close
Alles weten?

Wat is fijn stof en ultrafijn stof?

Fijn stof is een verzamelnaam voor kleine, met het blote oog onzichtbare, deeltjes die in de lucht zweven zoals bijvoorbeeld roetdeeltjes. Deze deeltjes verschillen in oorsprong, grootte en samenstelling. Fijn stof is het onderdeel van luchtverontreiniging dat voor de meeste gezondheidseffecten zorgt. Hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe dieper ze in de longen terecht komen en hoe meer schade ze kunnen aanrichten.

Fijn stof kan gedefinieerd worden als:

  • PM10: ‘grof’ fijn stof. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer* (μm). Een haar is 5x zo dik.
  • PM2,5: ‘fijn’ fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 μm. PM2,5 bestaat vooral uit deeltjes die ontstaan bij verbrandingsprocessen, zoals roetdeeltjes bij dieselmotoren.
  • PM1: deeltjes met een diameter kleiner dan 1 μm.
  • P M0,1: ultrafijn stof. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 μm.
  • *1 μm = 0,001 mm.

Wat is stikstofdioxide (NO2)?

Stikstofdioxide is het gas dat ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer de belangrijkste bron van stikstofdioxide. Stikstofdioxide is een stof die makkelijk kan worden gemeten. Als de concentratie stikstofdioxide hoog is, dan is de concentratie van andere uitstoot van verkeer vaak ook hoog. Daarom wordt stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het verkeer. Het is een zogenaamde verkeersindicator.

Wat is roet?

Roet bestaat uit kleine deeltjes die ontstaan bij verbrandingsprocessen. Het wordt soms ook zwarte rook of elementair koolstof genoemd. Roet behoort tot het fijn stof, maar kan ook afzonderlijk gemeten worden. Enerzijds omdat dit een betere maat is voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, anderzijds omdat dit volgens de meest recente inzichten een betere indicator van gezondheidseffecten kan zijn.

Wat is ozon (O3)?

Ozon is een gas. Het wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen. De concentratie ozon wordt sterk beïnvloed door het weer. Hoge concentraties ozon zien we vooral in de zomer op zonnige, windstille dagen met oostenwind. Met name ‘s middags en in de vroege avond. De hoeveelheid ozon loopt gedurende de dag op en is het hoogst tussen 12.00 en 20.00 uur. ’s Nachts wordt ozon op leefniveau weer grotendeels afgebroken.