Wat wordt er nu al gedaan?

Louis en Emma, 70 jaar

Na jarenlang een eigen zaak te hebben gehad, genieten Louis en Emma nu al een tijdje met volle teugen van hun pensioen in hun huis aan de kust. Samen hebben de jeugdliefdes drie kinderen en zijn ze de trotse grootouders van 7 kleinkinderen. Eén van hun kleinkinderen, Thomas (10 jaar), heeft astma en is daarom erg gevoelig voor luchtverontreiniging. Ook Louis en Emma behoren gezien hun leeftijd tot de risicogroep. Al weten ze dat het vandaag de dag al veel beter gesteld is met de luchtkwaliteit dan vroeger. Zo zag Louis als kleine jongen vaak een grijs-gele damp in de lucht hangen wanneer hij naar school fietste. Die ontstond doordat er vroeger heel veel kolen werden gebruikt in de industrie, en voor het verwarmen van huizen. Hij is dan ook erg blij dat zijn kleinkinderen dat fenomeen gelukkig niet kennen. Toch wil het oudere koppel graag weten wat voor acties er vandaag nog worden ondernomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Zowel in Europa als in haar lidstaten wordt er veel ondernomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Via onderstaande links krijg je meer info.

Meten, weten en maatregelen in Europa

Meten, weten en maatregelen bij Joaquin-partners in België

Meten, weten en maatregelen bij Joaquin-partners in Nederland

Meten, weten en maatregelen bij Joaquin-partners in Frankrijk (binnenkort beschikbaar in het Frans)

Meten, weten en maatregelen bij Joaquin-partners in het Verenigd Koninkrijk (beschikbaar in het Engels)

Close
Alles weten?

Wat is fijn stof en ultrafijn stof?

Fijn stof is een verzamelnaam voor kleine, met het blote oog onzichtbare, deeltjes die in de lucht zweven zoals bijvoorbeeld roetdeeltjes. Deze deeltjes verschillen in oorsprong, grootte en samenstelling. Fijn stof is het onderdeel van luchtverontreiniging dat voor de meeste gezondheidseffecten zorgt. Hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe dieper ze in de longen terecht komen en hoe meer schade ze kunnen aanrichten.

Fijn stof kan gedefinieerd worden als:

  • PM10: ‘grof’ fijn stof. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer* (μm). Een haar is 5x zo dik.
  • PM2,5: ‘fijn’ fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 μm. PM2,5 bestaat vooral uit deeltjes die ontstaan bij verbrandingsprocessen, zoals roetdeeltjes bij dieselmotoren.
  • PM1: deeltjes met een diameter kleiner dan 1 μm.
  • P M0,1: ultrafijn stof. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 μm.
  • *1 μm = 0,001 mm.

Wat is stikstofdioxide (NO2)?

Stikstofdioxide is het gas dat ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer de belangrijkste bron van stikstofdioxide. Stikstofdioxide is een stof die makkelijk kan worden gemeten. Als de concentratie stikstofdioxide hoog is, dan is de concentratie van andere uitstoot van verkeer vaak ook hoog. Daarom wordt stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het verkeer. Het is een zogenaamde verkeersindicator.

Wat is roet?

Roet bestaat uit kleine deeltjes die ontstaan bij verbrandingsprocessen. Het wordt soms ook zwarte rook of elementair koolstof genoemd. Roet behoort tot het fijn stof, maar kan ook afzonderlijk gemeten worden. Enerzijds omdat dit een betere maat is voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, anderzijds omdat dit volgens de meest recente inzichten een betere indicator van gezondheidseffecten kan zijn.

Wat is ozon (O3)?

Ozon is een gas. Het wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen. De concentratie ozon wordt sterk beïnvloed door het weer. Hoge concentraties ozon zien we vooral in de zomer op zonnige, windstille dagen met oostenwind. Met name ‘s middags en in de vroege avond. De hoeveelheid ozon loopt gedurende de dag op en is het hoogst tussen 12.00 en 20.00 uur. ’s Nachts wordt ozon op leefniveau weer grotendeels afgebroken.